Dərs 12: Böyük Hərflə Başlanan Sözlər

Space - START, 
Esc - STOP/Çıxış