Daha çox istifadə olunan şəkilçilər

Space - START, 
Esc - STOP/Çıxış