NumPad (yalnız rəqəmlər)

Space - START, 
Esc - STOP/Çıxış