İstifadəçi razılaşması

İstifadəçi məsuliyyəti öz öhdəsinə götürməklə, həmin saytın servislərindən (xidmətlərndən) istifadə edir. Servislər (xidmətlər) “olduğu kimi” təqdim olunur. Stamina online şəbəkə nəşri heç bir məsuliyyəti öz üzərinə götürmür, həmçinin zərərlərin bütün növləri də daxil olmaqla, servisin (xidmətin) İstifadəçinin məqsədlərinə uyğun olmasına görə də. Bu saytda olan məlumatların və (və ya) materialların istifadəsinin mümkün nəticələrinə görə İstifadəçinin özü müstəqil cavabdehlik daşıyır.

Az.staminaon.ru saytında İnternet şəbəkəsindəki digər saytlara (üçüncü tərəf saytlarına) keçidlər ola bilər. Stamina online şəbəkə nəşri üçüncü tərəf saytlarında yerləşdirilən hər hansı bir məlumata, materiala görə, habelə İstifadəçi tərəfindən bu cür saytlardan və kontentlərdən istifadənin mümkünlüyünə və onlardan istifadənin nəticələrinə görə məsuliyyət daşımır.

Həmin Saziş Rusiya Federasiyası qanunlarına uyğun tənzimlənir və təfsir(şərh) olunur. Bu Sazişlə tənzimlənən münasibətlərdən irəli gələn bütün mümkün mübahisələr Rusiya qanunvericiliyinin normalarına əsasən Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada həll olunur.