Редактор уроків uk: тільки символи української розширеної розкладки

Редактор уроків для роботи з відсканованими текстами, які можуть містити невірно розпізнані символи, які не набираються в українській розкладці клавіатури. Такі символи тут будуть автоматично переводитися в ліву частину рядка редактора (виконано).

1. Введіть текст для відпрацювання (paste)

     

2. Результати перевірки тексту

(Текст не завантажений)