Редактор уроків – всі символи, Alt-код

Оновлена версія від 11.02.2022 (на стадії тестування).

Якщо знак не вводиться, його можна пропустити, натискаючи клавішу Delete

Стабільна версія редактора уроків 2021 року (у тому числі для Mac)

1. Введіть текст для відпрацювання (paste)

     

2. Результати перевірки тексту

(Текст не завантажений)